Σύνδεση: M16; φύσα; αρσενικά; κόλληση; για αγωγό; PIN: 4; 5A; 300V

T3300002U_Σύνδεση: M16; φύσα; αρσενικά; κόλληση; για αγωγό; PIN: 4; 5A; 300V

Σύνδεση: M16; φύσα; αρσενικά; κόλληση; για αγωγό; PIN: 4; 5A; 300V

Σύνδεση: M16; φύσα; αρσενικά; κόλληση; για αγωγό; PIN: 4; 5A; 300V

Both comments and trackbacks are currently closed.