Φύσα; SMA; αρσενικά; ευθύς; 50Ω; RG316; σύσφιξη; για αγωγό; PTFE

321-104-001 (SMA-50/2-RG316/W4.01)_Φύσα; SMA; αρσενικά; ευθύς; 50Ω; RG316; σύσφιξη; για αγωγό; PTFE

Φύσα; SMA; αρσενικά; ευθύς; 50Ω; RG316; σύσφιξη; για αγωγό; PTFE

Φύσα; SMA; αρσενικά; ευθύς; 50Ω; RG316; σύσφιξη; για αγωγό; PTFE

Both comments and trackbacks are currently closed.