Ακροδέκτης: Μούφα σύνδεσης; 400÷630mm2; σφιγκτήρας βιδωτός; 36kV

ZSSP_400630/1_Ακροδέκτης: Μούφα σύνδεσης; 400÷630mm2; σφιγκτήρας βιδωτός; 36kV

Ακροδέκτης: Μούφα σύνδεσης; 400÷630mm2; σφιγκτήρας βιδωτός; 36kV

Ακροδέκτης: Μούφα σύνδεσης; 400÷630mm2; σφιγκτήρας βιδωτός; 36kV

Both comments and trackbacks are currently closed.