Σύνδεση: στρογγυλό; HR10; push-pull; φύσα; 2A; Επάργυρη; κόλληση

HR10A-7P-6P(73)_Σύνδεση: στρογγυλό; HR10; push-pull; φύσα; 2A; Επάργυρη; κόλληση

Σύνδεση: στρογγυλό; HR10; push-pull; φύσα; 2A; Επάργυρη; κόλληση

Σύνδεση: στρογγυλό; HR10; push-pull; φύσα; 2A; Επάργυρη; κόλληση

Both comments and trackbacks are currently closed.