Πρίζα; αγωγού-αγωγού / πλακέτας; αρσενικά; DF3; 2mm; PIN: 3; THT

DF3A-3P-2DS_Πρίζα; αγωγού-αγωγού / πλακέτας; αρσενικά; DF3; 2mm; PIN: 3; THT

Πρίζα; αγωγού-αγωγού / πλακέτας; αρσενικά; DF3; 2mm; PIN: 3; THT

Πρίζα; αγωγού-αγωγού / πλακέτας; αρσενικά; DF3; 2mm; PIN: 3; THT

Both comments and trackbacks are currently closed.