Σύνδεση: στρογγυλό; φύσα; για αγωγό; PIN: 5; αρσενικά; με επαφές

DC-05BMMA-QL8LPP_Σύνδεση: στρογγυλό; φύσα; για αγωγό; PIN: 5; αρσενικά; με επαφές

Σύνδεση: στρογγυλό; φύσα; για αγωγό; PIN: 5; αρσενικά; με επαφές

Σύνδεση: στρογγυλό; φύσα; για αγωγό; PIN: 5; αρσενικά; με επαφές

Both comments and trackbacks are currently closed.