Σύνδεση: στρογγυλό; JR; πρίζα; θηλυκά; ευθύς; PIN: 10; Επάργυρη; 5A

JR16RK-10S_Σύνδεση: στρογγυλό; JR; πρίζα; θηλυκά; ευθύς; PIN: 10; Επάργυρη; 5A

Σύνδεση: στρογγυλό; JR; πρίζα; θηλυκά; ευθύς; PIN: 10; Επάργυρη; 5A

Σύνδεση: στρογγυλό; JR; πρίζα; θηλυκά; ευθύς; PIN: 10; Επάργυρη; 5A

Both comments and trackbacks are currently closed.