Σύνδεση: M8; θηλυκά; PIN: 3; ευθύς; για PCB; πρίζα; 4A; IP68; 60V

M8S-03PFFP-SF8001_Σύνδεση: M8; θηλυκά; PIN: 3; ευθύς; για PCB; πρίζα; 4A; IP68; 60V

Σύνδεση: M8; θηλυκά; PIN: 3; ευθύς; για PCB; πρίζα; 4A; IP68; 60V

Σύνδεση: M8; θηλυκά; PIN: 3; ευθύς; για PCB; πρίζα; 4A; IP68; 60V

Both comments and trackbacks are currently closed.