Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 8A; 250VAC; IEC 60320

DD12.8121.111_Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 8A; 250VAC; IEC 60320

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 8A; 250VAC; IEC 60320

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 8A; 250VAC; IEC 60320

Both comments and trackbacks are currently closed.