Σύνδεση: M16; φύσα; αρσενικά; κόλληση; για αγωγό; PIN: 12; 3A; 60V

PXMBNI16FIM12ASCPG9_Σύνδεση: M16; φύσα; αρσενικά; κόλληση; για αγωγό; PIN: 12; 3A; 60V

Σύνδεση: M16; φύσα; αρσενικά; κόλληση; για αγωγό; PIN: 12; 3A; 60V

Σύνδεση: M16; φύσα; αρσενικά; κόλληση; για αγωγό; PIN: 12; 3A; 60V

Both comments and trackbacks are currently closed.