Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 230VAC; 16A; λευκό

W-10133_Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 230VAC; 16A; λευκό

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 230VAC; 16A; λευκό

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 230VAC; 16A; λευκό

Both comments and trackbacks are currently closed.