Σύνδεση: στρογγυλό; 719; 60V; PIN: 4; φύσα; θηλυκά; κόλληση; 3A; IP40

09 9764 00 04_Σύνδεση: στρογγυλό; 719; 60V; PIN: 4; φύσα; θηλυκά; κόλληση; 3A; IP40

Σύνδεση: στρογγυλό; 719; 60V; PIN: 4; φύσα; θηλυκά; κόλληση; 3A; IP40

Σύνδεση: στρογγυλό; 719; 60V; PIN: 4; φύσα; θηλυκά; κόλληση; 3A; IP40

Both comments and trackbacks are currently closed.