Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; θηλυκά; πρίζα; 2P+PE; 250VAC; 16A; μαύρο

D.3157_Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; θηλυκά; πρίζα; 2P+PE; 250VAC; 16A; μαύρο

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; θηλυκά; πρίζα; 2P+PE; 250VAC; 16A; μαύρο

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; θηλυκά; πρίζα; 2P+PE; 250VAC; 16A; μαύρο

Both comments and trackbacks are currently closed.