Μετασχηματιστής ήχου: σηματοδότης πιεζοηλεκτρικός; THT; 8mA , LD-BZPG-2412 ,

2.35 

Μετασχηματιστής ήχου: σηματοδότης πιεζοηλεκτρικός; THT; 8mA

10062 σε απόθεμα

we use cookies acording to gdpr regulations